Jak pracuję ze swoimi klientami?

Realizując usługi finansowo – prawne dla moich klientów :

 • Rozwiązuję ich problemy  poprzez przeprowadzenie analizy finansowej ich gospodarstw domowych
 • Oddłużenie – poprzez profesjonalne przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, począwszy od złożenia wniosku w sądzie do zakończenia postępowania upadłościowego i uzyskania pełnego oddłużenia, z planem spłat czy bez planu spłat, kończącego się  prawomocnym postanowieniem sądowym o zakończeniu postępowania upadłościowego. 
 • Gwarantuję bezpłatne porady oraz spotkania w trakcie trwania postępowania upadłościowego
 • Mój klient otrzymuje poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, a nasza współpraca buduje relacje na długie lata. 

Realizując usługi coachingowe dla moich  klientów swoją uwagę skupiam równolegle na ich potrzebach rozwojowych oraz ich spodziewanym wpływie na PRZYSZŁOŚĆ  poprzez:

 • Identyfikowanie potrzeb, celów rozwojowych i ich biznesowego uzasadnienia
 • Poszerzanie świadomości siebie i swojego wpływu na rozwój osobisty
 • Budowanie sprawozdawczości i brania odpowiedzialności za realizację  swoich aspiracji
 • Systematyczne wdrażanie wniosków z coachingu do codziennej działalności
 • Włączanie w proces szerszej perspektywy poprzez sesje osobiste 
 • Dokumentowanie każdego procesu i ewaluację ich rezultatów
 • Wsparcie wraz z krótkimi procesami rozwojowymi zorientowanymi na zdefiniowanie celów rozwojowych Klienta i opracowanie rekomendacji do jego planu działań.
 • Na każdym etapie procesu gwarantuję poufność i dbałość o jakość realizowanych usług.